Gå til innhold

Å kjenne den lokale historie til det stedet man har vokst opp eller bor er noe mange av oss før eller siden fatter interesse for. Senja bibliotek har samla all lokalhistorie og ressurser til slektsforskning på et eget sted til venstre for blackboxen i 1. etasje. Her finner du ulike årbøker, bygdebøker, bøker om lokale forhold samt enkelte folketellinger.

Gjennom flere år har dyktige aktører i regionen vår arbeidet med å ta vare på vår lokalhistorie. Midt-Troms Museum har i en årrekke jobbet med å samle og gjøre tilgjengelig vår lokale historie. Mange lokale historielag har også gjort og gjør en stor jobb på dette området.

For den som har interesse av lokalhistorie finnes det mange gode nettressurser. I samarbeid med Midt-Troms Museum har vi på biblioteket satt opp en lokalhistorisk lenkesamling.