Gå til innhold

Er du student og oppholder deg i Midt-Troms er du velkommen til å bruke biblioteket som studiested. Senja bibliotek har i tillegg til hovedbiblioteket på Finnsnes 5 andre avdelingene. Enkelte av disse har også tilbud til studenter, se nærmere informasjon på de ulike avdelingene. 

På Finnsnes har Senja bibliotek inngått et formelt samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms og Universitetsbiblioteket i Tromsø om et eget Studiebibliotek. Her har studentene tilgang til studieplasser og grupperom. Studiebiblioteket skal være en stillesone som skal gi arbeidsro til dem som bruker det.
Det er mulig å bruke Studiebiblioteket etter stengetid. Det må da inngås kontrakt med Studiesenteret Midt-Troms. 

Senja bibliotek kan veilede deg som student knytta til søk etter litteratur og informasjonskompetanse. Vi kan også låne inn faglitteratur til deg, og hjelpe deg med å finne aktuelle artikler. Vi gjør oppmerksom på at lisensbelagte elektroniske ressurser er knyttet til det lærestedet som har lisens.

Studiebiblioteket samarbeider med ditt lærested og tilbyr hjelp og tilrettelegging av faglige ressurser. Det er lurt å bruke biblioteket aktivt som student!