Gå til innhold

Avslutningsseminaret for prosjektet Studenttjenester i folkebibliotek ble gjennomført 16. – 17. november.

Distriktene trenger flere kloke og kompetente fagfolk. Stadig flere studenter velger fleksible studier som gjør det mulig å bli boende i hjemkommunen. Fokus for seminaret var på hvordan biblioteket kan være en medspiller i regional kompetanseutvikling og rekruttering.

Powerpointer til programmet for torsdag 16. november:

Powerpointer til programmet for torsdag 17. november:

Det ble gjort opptak fra seminaret begge dagene. Man kan få tilgang til disse ved å ta kontakt direkte med Senja bibliotek.

Bildeglimt fra seminardagene:

Forside til programmet for seminaret.
Seminaret er i gang, og det er bare å starte det rikholdige programmet.

 

 

 

Kristin Strand Iden åpner seminarets dag 1
Kristin Strand Iden, biblioteksjef i Senja kommune, starter seminaret.

Prosjektleder Mats larsen forteller om prosjektet.
Mats Ivan Larsen

Peter Arbo har foredrag om Livslang læring.
Peter Arbo

Kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer og muligheter i regionenLouis Edvardsen, daglig leder i Midt-Troms regionråd
Louis Edvardsen

Hvordan kan folkebibliotekene bidra til regional kompetanseheving?Arne Gundersen, seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket
Arne Gundersen

Bibliotekene og utdanning – for framtidenThomas Nordgård, leder i Utdanningsforbundet Troms

Thomas NordgårdSenja bibliotek

LunsjpauseSamhandling for kompetanse – erfaringer fra Løkta og annet arbeidLena Røsæg Olsen, tidl. leder av Løkta og fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund
Lena R Olsen

Å rigge Senja for framtidenGeir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja
Geir-Inge Sivertsen

Publikum i auditoriet
Snart klart for panelsamtale

 

Paneldeltakere panelsamtale
Panelsamtalen er i gang

Samlingsutvikling til begjær og besvær!Silja Skjelnes-Mattila, biblioteksjef i Storfjord kommune, Margrethe Haslund, biblioteksjef i Nordreisa kommune
Dag to er i gang. Silja Skjelnes-Mattila og Margrethe Haslund

amarbeid om bibliotektjenester for studenter.Presentasjon av veileder for samarbeid David Wulff Sæther, bibliotekar ved Senja bibliotek og Mats Ivan Larsen, prosjektleder i Senja bibliotek
David Wulff Sæther og Mats Ivan Larsen

Foajeen i Kunnskapsparke. Pausebilde
Godt med pauser.

Prosjektet Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotekTor Arne Dahl, leder for Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, Hege Undem Store, bibliotekdirektør ved OsloMet UB og Roy Martin Kristiansen, spesialbibliotekar ved OsloMet UB
Roy Martin Kristiansen

Prosjektet Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotekTor Arne Dahl, leder for Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, Hege Undem Store, bibliotekdirektør ved OsloMet UB og Roy Martin Kristiansen, spesialbibliotekar ved OsloMet UB
Tor Arne Dahl


Oppsummering av gruppearbeid ved OsloMet UB

 

Komplett program:

Program torsdag 16. november:

08:30 – 09:00 Kaffe og registrering
09:00 – 09:10 Velkommen
Kristin Strand Iden, biblioteksjef i Senja kommune
09:10 – 09:45  Prosjektet Studenttjenester i folkebibliotek
Mats Ivan Larsen, prosjektleder ved Senja bibliotek
09:45 – 10:15 Livslang læring i distriktene
Peter Arbo, tidl. professor ved UiT Norges arktiske universitet
10:15 – 10:30 Pause med kaffe og frukt
10:30 – 10:50 Kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer og muligheter i regionen
Louis Edvardsen, daglig leder i Midt-Troms regionråd
10:50 – 11:20 Hvordan kan folkebibliotekene bidra til regional kompetanseheving?
Arne Gundersen, seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket
11:20 – 11:35 Pause
11:35 – 12:00 Bibliotekene og utdanning – for framtiden
Thomas Nordgård, leder i Utdanningsforbundet Troms
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:25 Samhandling for kompetanse – erfaringer fra Løkta og annet arbeid
Lena Røsæg Olsen, tidl. leder av Løkta og fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund
13:30 – 14:00 Å rigge Senja for framtiden
Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja
14:00 – 14:15 Pause med kaffe og kake
14:15 – 15:30 Panelsamtale med bibliotek og andre aktører
Deltakere:
Ann-Eva Hanssen, leder i Personalnettverket i Midt-Troms
Wenche Ratama, biblioteksjef i Skjervøy kommune
Mette Gregussen, karriereveileder i Karriere Troms
Vidar Gunnberg, daglig leder i Studiesenteret Midt-Troms
Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef i Troms
Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja
Mariann Løkse, leder Avd. for publikumstjenester ved Universitetsbiblioteket UiT
Monica Iren Nordahl, student

15:30 Takk for i dag!

18:30 Middag på Finnsnes hotell

Program fredag 17. november:

08:30 – 09:00 Kaffe og registrering
09:00 – 09:05 Oppstart for dagen
09:05 – 09:30 Samarbeid om bibliotektjenester for studenter.
Presentasjon av veileder for samarbeid David Wulff Sæther, bibliotekar ved Senja bibliotek og Mats Ivan Larsen, prosjektleder i Senja bibliotek
09:30 – 10:15 Samlingsutvikling til begjær og besvær!
Silja Skjelnes-Mattila, biblioteksjef i Storfjord kommune, Margrethe Haslund, biblioteksjef i Nordreisa kommune og Tone Mikkelsen, hovedbibliotekar ved UB UiT
10:15 – 10:30 Pause med kaffe og frukt
10:30 – 10:50 Skrivesenteret UiT informerer om sine tjenester
Mariann Løkse, leder Avd. for publikumstjenester ved UB UiT og Cornel Borit, universitetsbibliotekar ved UB UiT
10:50 – 12:15 Prosjektet Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek
Tor Arne Dahl, leder for Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, Hege Undem Store, bibliotekdirektør ved OsloMet UB og Roy Martin Kristiansen, spesialbibliotekar ved OsloMet UB
12:15 – 12:30 Oppsummering
12:30 – 13:30 Lunsj og vel hjem!