Gå til innhold

Avslutningsseminar for prosjektet
Distriktene trenger flere kloke og kompetente fagfolk. Stadig flere studenter velger fleksible studier som gjør det mulig å bli boende i hjemkommunen.
Hvordan kan biblioteket være en medspiller i regional kompetanseutvikling og rekruttering?
Velkommen til todagers seminar på Finnsnes 16. – 17. november!
Mer info og program kommer.

Om prosjektet:
Prosjektet “Studenttjenester i folkebibliotek” startet opp våren 2022 og skal vare i to år. Det er Mats Ivan Larsen ved Senja bibliotek som er prosjektleder. Hovedmålet med prosjektet er å styrke Senja bibliotek sine bibliotektjenester for studenter som bor og studerer i regionen. På den måten vil biblioteket bidra til at flere starter og fullfører sin utdanning.
Prosjektet mottar støtte fra Nasjonalbiblioteket, Troms og Finnmark fylkeskommune og Troms Holding AS.