Gå til innhold
  • 25. august 2022

Hva trenger studentene? Og hva tilbyr biblioteket?

Lenke til foredragene som ble holdt på seminaret finner du her.

Seminaret Studenten og folkebiblioteket finner sted på Senja bibliotek i Kunnskapsparken på Finnsnes den 13. september 2022. Det handler om å sette søkelyset på den gode jobben folkebiblioteket gjør for studentene, og hvordan vi kan videreutvikle studenttilbudet. Samlingen skaper rom for dialog og erfaringsutveksling mellom ulike aktører for hvordan vi kan legge best mulig til rette for utdanning i vår region. Hva trenger studentene? Og hva tilbyr biblioteket?

Blant de som kommer er våre samarbeidsaktører Studiesenteret Midt-Troms, Universitetet i Tromsø, Universitetsbiblioteket ved UiT, Senja kommune, Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Studiebibliotekene i Nord-Troms. Alle folkebibliotek i Troms og Finnmark er invitert. I tillegg får vi høre fra studentenes eget perspektiv gjennom en panelsamtale.

Fullstendig program finner du her. Les mer om prosjektet på vår hjemmeside.

Det er en nasjonal målsetning å legge bedre til rette for fleksible og desentraliserte studietilbud. Utdanning skal være tilgjengelig der folk bor. Folkebiblioteket er en kunnskapsarena i lokalsamfunnet, og mange studenter bruker sitt lokale bibliotek i forbindelse med studiene. Senja bibliotek er i gang med et prosjekt som skal kartlegge og videreutvikle bibliotektjenestene for studenter. Seminaret er en del av prosjektet.

Prosjektet gjennomføres med midler fra Nasjonalbiblioteket, Troms Holding AS og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Spørsmål i forbindelse med seminaret rettes til prosjektleder Mats Ivan Larsen på mats.larsen@senja.kommune.no eller tlf. 45 34 34 05.