Gå til innhold

Spørreundersøkelse om studenters bruk av folkebiblioteket

Senja bibliotek jobber for å styrke bibliotektjenestene for studenter. Vi samarbeider med Studiesenteret Midt-Troms og Universitetsbiblioteket UiT for å gi studenter i regionen et godt bibliotektilbud med kvalitetssikra fagbibliotektjenester.

Vi trenger innspill og tilbakemeldinger fra deg, sånn at vi kan videreutvikle relevante tjenester tilpasset dagens studenter og deres behov. Har du lyst til å være med å gjøre studiebiblioteket enda bedre? Vi håper du vil sette av 4-5 minutter til å besvare vår spørreundersøkelse. Gå inn på din pc eller mobiltelefon for å delta! Lenke til undersøkelsen finner du her. 

All data vi samler inn blir presentert i anonymisert form. Datamaterialet vil bli brukt til statistiske formål.

Undersøkelsen er en del av prosjektet «Studenttjenester i folkebibliotek». Det er et toårig prosjekt som startet opp våren 2022. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukervaner og behov, slik at folkebiblioteket kan videreutvikle og styrke bibliotektjenestene for studenter som bor og studerer i regionen. På den måten vil Senja bibliotek bidra til at flere starter opp og fullfører sin utdanning. Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du lese mer om det på vår hjemmeside.

Lykke til med studiene!

Hilsen oss på Senja bibliotek