Gå til innhold

Senja bibliotek, avdeling Senjahopen tilbyr studierom til studenter som har behov for det.

Vårt tilbud:

  • Tilgang til studieplasser og grupperom.
  • Mulighet for å bruke biblioteket etter stengetid. Det må da inngås kontrakt med biblioteket. For tiden finnes det to kontrakttyper:
  • Tilgang til trådløst internett, skriver og kopimaskin.
  • Tilgang til ulike databaser og faglitteratur. Vi gjør oppmerksom på at lisensbelagte elektroniske ressurser er knyttet til det lærestedet som har lisens.
  • I samarbeid med hovedbiblioteket på Finnsnes gis det hjelp til bestilling av litteratur og artikler.

Ta kontakt med biblioteket for å inngå kontrakt og for å få mer informasjon.