Gå til innhold

Vertskommuneprosjektet pågikk i perioden mai 2011 til august 2015. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket, Troms fylkeskommune og Troms fylkesbibliotek. Hovedmålet med prosjektet var å prøve ut en ny samarbeidsmodell i biblioteksektoren for kommunene Lenvik, Berg og Tranøy. Modellen gikk ut på å legge biblioteksjefansvaret til Lenvik kommune, og peke ut retningslinjer for bibliotekenes oppgaver og samarbeid.
Prosjektet endte opp med en anbefaling om å ta i bruk den utprøvde modellen i fast drift. En anbefaling som ble vedtatt av kommunestyrene i Berg, Lenvik og Tranøy og siden januar 2015 har bibliotekene i de tre kommunene vært fast driftet etter denne modellen.

Les mer om prosjektet i følgende dokumenter:

Sluttrapport fra prosjektet
Bibliotekplan for prosjektet
Rapport fra forprosjektet