Gå til innhold

Prosjektet Samhandling og sambruk i Kunnskapsparken var et toåring prosjektet som startet opp 1. mai 2012 og avsluttet 30. april 2014. Prosjektet var finansiert av midler fra Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune.

Målet i prosjektet var å utvikle bibliotekfaglig samhandling og sambruk mellom Lenvik folkebibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og Studiesenteret Finnsnes, ved blant annet å skape felles løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse.
Det skulle utvikles bibliotekfaglige fellestjenester, formidling og opplevelse sammen med Midt-Troms Museum, Regionrådet og de andre regionale aktørene. Hovedfokuset i prosjektet var samhandling om felles tiltak som litteratur- og kulturformidling og læringssenter .

Visjonen for prosjektet var at Kunnskapsparken Finnsnes skulle bli:

  • Et møtested for alle – barn, unge, elever og studenter, voksne og pensjonister.
  • Et sted som tiltrekker seg alle, lav terskel og som har en bredde i tilbudene.
  • Et sted for debatt og kunnskap.
  • Et sted for undervisning og forskningsformidling.
  • Et knutepunkt som støtter opp om aktiviteter i hele Midt-Troms.