Gå til innhold

I prosjektet Folke-helse-biblioteket var det totalt 11 åpne arrangement med helserelaterte tema. Totalt hadde disse arrangementene nesten 700 tilhørere.
Under finnes en oppsummering av de ulike arrangementene.

Torsdag 19. april 2018 arrangerte vi foredraget: “Fakta om alternativ behandling.” Vi fikk besøk av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling (NAFKAM).

Illustrasjon Colourbox. Montasje: NIfab.no

Senteret ble etablert i 2007 og er en del av det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. De har blant annet oppretta et nettsted, Nifab.no der det er samla forskning og informasjon om ulike alternativ-behandlinger på ett sted.

Målet med nettstedet er at du skal kunne ta tryggere valg for din egen helse.
På foredraget snakka de blant annet om hvordan de arbeider og hva de legger til grunn for den informasjonen de legger ut. De gikk særlig inn på dette med alternativ behandling og kreft, og hva man bør vurdere hvis man ønsker å bruke alternativ-behandling. Fra NAFKAM kom innlederne  Ellen Norbakken, Ola Lillenes og Christel Slettli Hansen.

Torsdag 1. februar 2018 var temaet “Vinter og helse”. Dette foredraget skulle egentlig gå høsten 2017, men måtte avlyses på grunn av ekstr emvær og sykdom. Laila Hopstock fra Universitetet i Tromsø startet med å fortelle om årstidsvariasjoner og hjertesykdom. Uventa nok ser man liten samvariasjon mellom årstider og hjertesykdom, det er omtrent like mange hjerteinfarkt på sommeren som på vinteren. Men for andre land som Spania og Storbritannina, kan man derimot se en slik årstidsvariasjon i sykdom. Vi fikk også et foredrag fra Lenvik frisklivssentral med Anette Bjerkås og Camilla Karolius. De snakka om mørketida og vinter og hvordan man kan takle denne bedre. Det å glede seg over årstida og komme seg ut var gode tips som de hadde.

Torsdag 18. januar 2018 hadde vi besøk av professor Ørjan Olsvik, og der temaet var antibiotikaresistens. Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi, UiT Norges arktiske universitet og seniorrådgiver i Forsvarets sanitet, og har derfor stor faglig tyngde innafor dette området. Ørjan Olsvik sitt hovedbudskap var 80 % av verdens antibiotikabruk brukes i matproduksjon, og dette bør reduseres kraftig slik at vi reduserer muligheten for antibiotikaresistens. For de som er interessert i å lese mer kan denne artikkelen skrevet av Ørjan Olsvik anbefales.

Torsdag 23. november skulle vi hatt foredraget Mørketid og helse. Men dessverre kom ekstremværet “Ylva” og gjorde det vanskelig å få foredragsholderen fra Tromsø til Finnsnes. Vi får ikke avholdt foredraget før jul, men skal prøve igjen etter jul.

Torsdag 26. oktober 2017: Hørselshemmedes landsforbund Midt-Troms var igjen tilbake til Lenvik bibliotek. Det var mulighet for å få testet hørselen og i tillegg viste de to filmer om hørselshemmede i hverdagen.

Torsdag 12. oktober 2017: Når stjernene forsvinner -en temadag om syn. Midt-Troms lokallag Norges Blindeforbund markerte  Verdens synsdag 12.10.17 gjennom en temadag om syn. Det var ulike foredrag om hverdagen med synstap, ulike øyesykdommer, og hjelpemidler for synshemma. Det var også ulike utstillinger som ble flittig besøkt i løpet av temadagen.  Det ble en svært markering av verdens synsdag.

Torsdag 21. september 2017: På livets grense, hvordan kroppen takler ekstrem natur. Forsker Erik Sveberg Dietrichs holdt foredrag om hvordan mennesket som en ekstremt tilpasningsdyktig skapning tilpasser seg kulde, varme høyde og dybde. Hva skjer i kroppen når man må leve under slike forhold?

Fredag 9. og lørdag 10. juni 2017: Gratis hørselstesting i regi av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Midt-Troms. Som en del av den nasjonale kampanjen “Hvert øre teller” tilbød HLF Midt-Troms gratis hørselstesting for alle. Dette var et svært populært tilbud, og til tider var det kø blant personer som ønska å få testa hørselen sin.

Torsdag 18. mai 2017: Jørgen Skavlan besøkte Lenvik bibliotek med foredraget Vi er sterkere enn vi tror. Dette var et foredrag  som svært mange var interessert i. Vi fikk streamet foredraget direkte via YouTube, så publikum kunne velge om de ville se foredraget hjemme eller på biblioteket. De fleste valgte helt klart å komme til biblioteket, men etter at hele auditoriet var fylt til randen måtte en del personer se foredraget på storskjerm. Skavlan leverte et foredrag som var humoristisk og tankevekkende på en gang. Han brukte av sin lange erfaring som fastlege med å komme med en del betraktninger om helse og forståelse av egen helse. Og det er sjelden man opplever at faglig retta foredrag får stående applaus etter at det er ferdig!

Torsdag 27. april 2017: Tur for alle! Espen Prestbakmo fra Midt-Troms friluftsråd besøkte Lenvik bibliotek og fortalte og viste bilder fra ulike turmål i hele regionen. Prestbakmo utfordret tilhørerne på hva en tur kan være, også korte turer er turer og det trenger ikke alltid å være så avansert. Friluftsrådet har de siste årene arbeidet for bedre merking av turløyper i regionen, slik at det skal være enkelt å ta naturen i bruk. Blant annet skal det settes opp ei informasjonstavle i parken på Finnsnes slik at det skal være enkelt for tilreisende å orientere seg om hvilke muligheter som finnes. Espen Prestbakmo hadde i foredraget gruppert de ulike typer turer man kunne tenke seg, alt fra unyttige turer, kanoturer til toppturer.

Fra venstre: Grete Overvåg, Mariann Løkse, Sigrun E. Aasen og Sigrid Stangnes.

Fredag 24. mars 2017: Helse og informasjon. Dette var en fagdag med tema knytta til helse og informasjon. Dagen var tredelt, og tilhørerne kunne velge selv om de ønsket å gå på en eller flere deler.Dagen starta med foredraget “Rollen som referansebibliotekar” ved Grete Overvåg fra Universitetsbiblioteket i Tromsø. Det andre foredraget handla om “Informasjons og informasjonskompetanse” og var ved Mariann Løkse, også fra Universitetsbiblioteket i Tromsø. Etter lunsj var temaet Helsebiblioteket.no og tilhørerne fikk en god innledning fra Sigrun E. Aasen om hva denne tjenesten er og hvordan man kan bruke den. Til sammen var det i underkant av 40 personer som deltok denne dagen, enten på deler eller på hele programmet. Blant tilhørerne var det både studenter, helsearbeidere, bibliotekarer, lærere og personer i kommuneadministrasjonen. Det at et seminar kan være aktuelt for så vidt ulike grupper som vanlig ikke møtes, er i seg selv verdifullt! De to første foredragene ligger ute på YouTube.

Fullt hus på Lenvik bibliotek!

Torsdag 23. mars 2017: Sunt hjerte -hele livet! Hele 70 personer fikk med seg det svært interessante foredraget til hjertespesialist Maja-Lisa Løchen. Løchen er tilknyttet både Universitetet i Tromsø og UNN og klarte på en svært lettfattelig måte å formidle den nyeste kunnskapen om hjerte, hjertesykdom og forebygging til tilhørerne. Dette er et område der det skjer mye forskning og man får ny kunnskap.