Gå til innhold

I perioden 1. august 2016-1. august 2018 gjennomførte Lenvik bibliotek prosjektet “Folke-helse-biblioteket”. Hovedtanken bak prosjektet var at  god kunnskap gir god folkehelse. Vi ønsket å undersøke hvordan et folkebibliotek kan bidra til bedre folkehelse. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket og gjennomført i samarbeid med LØKTA, Frisklivssentralen og Studiesenteret Finnsnes.

Prosjektet besto av to hoveddeler:
Den ene delen var at Lenvik bibliotek i løpet av prosjektperioden skulle ha flere arrangement med helserelaterte tema. For en oversikt over gjennomførte arrangement se her.
Den andre delen er at Lenvik bibliotek skulle bidra til større kjennskap om gode nettsteder for helseinformasjon, samt hva som kjennetegner nettsider med pålitelig informasjon. Se mer informasjon her.

Prosjektplan
Sluttrapport

Prosjektleder og styringsgruppe: F.v: Lena Røsæg Olsen, LØKTA. Kristin Strand Iden, Lenvik bibliotek. Sigrid Stangnes, prosjektleder. May-Wenche Undheim, Studienteret Finnsnes. Karoline Sandberg, Frisklivssentralen Lenvik.