Gå til innhold

Studenttjenester i folkebibliotek

Bibliotekar David Wulff Sæther veileder student.

Prosjektet “Studenttjenester i folkebibliotek” startet opp våren 2022. Det er Mats Ivan Larsen ved Senja bibliotek som er prosjektleder. Hovedmålet med prosjektet er å styrke Senja bibliotek sine bibliotektjenester for studenter som bor og studerer i regionen. På den måten vil biblioteket bidra til at flere starter og fullfører sin utdanning.

Prosjektet mottar støtte fra Nasjonalbiblioteket, Troms og Finnmark fylkeskommune og Troms Holding AS.

Les mer om prosjektet her. 

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Prosjektet “Folkebibliotek som kunnskapsaktør” starta opp våren 2018. Målet er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpassa lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester. Det er Troms fylkesbibliotek ved Aud Tåga som har prosjektlederansvaret.

Les mer om prosjektet her.

Avslutta prosjekter