Gå til innhold

I forbindelse med vertskommunesamarbeidet er det laget en plan for opplæring i bruk av biblioteket. Planen er laget med utgangspunkt i den vedtatte bibliotekplanen som ligger til grunn for samarbeidet.
Planens målgruppe er i første omgang de skolene som har kombinasjonsbiblioteker (både folke- og skolebibliotek) i sine lokaler. Planen skal brukes på disse skolene og ansvarlig for gjennomføring er skolens rektor i samarbeid med bibliotekar og de øvrige lærerne.

Formålet med planen er at den skal bidra til at elevene får en systematisk og helhetlig opplæring i bruk av biblioteket på skolen. Den er et arbeidsredskap for bibliotekaren, men også for alle lærerne på skolen. Her er det viktig å understreke at biblioteket og bruk av det i stor grad handler om å ta i bruk en ressurs som er viktig i alle fag, på alle trinn og i hele skolehverdagen!

Opplæringsplan for bibliotekbruk
Opplæring i bruk av Mikromarc sitt websøk

Oppgaver:
1-4                     Alfabetisering og hyllesignatur
5, 10, 16 og 17  Finne fram i faglitteraturen
6 og 9                Finne fram i faglitteraturen hyllesignatur
7                        Websøk hyllesignatur og hvem har skrevet boka
8                        Hvem har skrevet boka
11                      Websøk opplysniner om bok og forfatter
12                      Websøk kryssord
13                      Trykte kilder – vurdering av bøker
14                      Websøk fagbøker og emneord
15                      Websøk kryssord 2