Gå til innhold

For å finne informasjon om et tema på internett, er man nødt til å bruke en søkemotor? Hvilke andre muligheter har man?

Hvis du ønsker å lese mer om den nyeste behandlinga av kreft så ønsker du kanskje å lese artikler på ei side der du vet at informasjonen er kvalitessikra av lege med høy kunnskap om kreftbehandling. Du er da kanskje ikke interessert i å få ei treffliste der mange av treffene er foruminnlegg eller avisartikler som du gjerne får hvis du bruker en søkemotor. Men hva er alternativet til søkemotor?

Jeg vil anbefale at du starter med å tenke litt på hvilke type sider du ønsker å lese mer om eksempelvis behandling av kreft. Det kan være naturlig at kreftforeninga si hjemmeside kan være et naturlig startsted. Da kan du søke opp kreftforeninga si hjemmeside via en søkemotor, og så lese mer om ulike krefttyper der. Dette kalles ei to-trinns søking, der man først søker opp kilden og så søker internt i kilden.

Før internett si tid brukte man å slå opp i leksikon hvis man lurte på noe, og en del hadde også medisinsk leksikon. På internett kan man fortsatt finne store norske leksikon, www.snl.no , og når man søker her får man blant annet treff i store medisinske leksikon også. Fordelen med å søke i snl.no er at man vet at artiklene er kvalitetssikra av fagfolk, eksempelvis er de medisinske artiklene oppdatert av leger og spesialister.  Wikipedia.no er også et annet stort oppslagsverk på internett. Men til forskjell fra snl.no er ikke informasjonen skrevet av fagfolk, og det er ikke kjent hvem som har skrevet informasjonen. Men i slutten av alle artikler står det en oversikt over kilder, og disse kan du bruke for å lete videre etter mer informasjon.

Artikkelen er skrevet av bibliotekar Sigrid Stangnes ved Senja bibliotek og er en del av en serie artikler med tema informasjonskompetanse.