Gå til innhold

Wikipedia.no er et gratis nettleksikon som mange bruker, men som også mange styrer unna fordi de tror at kvaliteten er dårlig. Men er det slik at vi aldri bør bruke Wikipedia som oppslagsverk?

Wikipedia ble oppretta i 2001, og finnes på en rekke språk spredt over hele verden. Wikipedia er kanskje det mest kjente eksemplet på en «Wikikilde», det vil si en kilde der enhver står fritt til å bidra med innhold eller til å redigere publisert innhold. Dette er i motsetning til mer tradisjonelle leksikon, som eksempelvis www.snl.no der innholdet forfattes og/eller kvalitetssikres av fageksperter.

Siden hvem som helst kan legge inn informasjon på Wikipedia gjør det at mange blir usikker på om man kan stole på nettleksikonet. Etter mi meining er ikke svaret på dette klart ja eller klart nei, men det krever at du kan en del om kildekritikk. For det første kommer det an på hva du søker informasjon om. Hvis du lurer på hva et hjerteinfarkt er, kan kanskje Wikipedia gi deg gode svar. Det er et konkret område, der man enkelt kan finne ut om de gir gode svar eller ikke. Men om du lurer på hvilken behandling et hjerteinfarkt bør ha, kan du ikke garantere der mot at noen har lagt inn behandlinger der de selv har økonomiske interesser, eller som ikke er forskningsbasert. Innafor en del kontroversielle tema der det ikke finnes et klart svar er det også problematisk å bruke Wikipedia. Men det er også en del svært gode artikler på Wikipedia, der forskere deler av sin kunnskap. Derfor er en del av problemet med Wikipedia at kvaliteten kan være svært ujevn, og hvilke områder som er dekket er prisgitt hvem som har bidratt, ikke hvilke områder det er viktig å dekke.

Artikkelen er skrevet av bibliotekar Sigrid Stangnes ved Senja bibliotek og er en del av en serie artikler med tema informasjonskompetanse.