Gå til innhold

Å «Google» brukes ofte som et verb i betydning av å søke på nett. Men hvordan virker egentlig en søkemotor? Hvor henter de informasjonen fra?

Mange tror at når du bruker en søkemotor så søker du direkte på nett. Dette stemmer ikke, søkemotoren har nemlig gjort et visst forarbeid før du gjør ditt søk.  Søkemotoren har en søke

robot som søker opp og kartlegger ulike nettsider kontinuerlig. Denne kartlegginga skjer med at søkeroboten følger lenker fra en nettside til en annen. En nettside som ikke har noen lenker knytta til seg vil derfor ikke bli kartlagt. Ved kartlegging registreres og indekseres nettsidenes innhold. Hvor mye som kartlegges varierer mellom de ulike søkemotorene. Det er ikke nødvendigvis slik at hele nettstedet blir kartlagt og registrert, eksempelvis hvis det inneholder mye informasjon.

Det varierer hvor hyppig denne kartlegginga av nettsider skjer. Derfor vil ei endring på ei vilkårlig nettside ikke fanges opp umiddelbart av søkemotoren. I praksis er det slik at viktige nettsider som endres ofte (eksempelvis nyhetsnettsider) også kartlegges ofte.

Artikkelen er skrevet av bibliotekar Sigrid Stangnes ved Senja bibliotek og er en del av en serie artikler med tema informasjonskompetanse.