Gå til innhold

Det finnes nesten uendelig med nettsider, og mye kan se bra ut. Her er noen tips til deg slik at du kan være mer bevisst på hvordan du skal skille en dårlig nettside fra en god.

Da internett ble vanlig, rundt midten av 1990-tallet, var det et begrensa antall norske nettsider. Man kunne føle at man hadde oversikt over hvilke nettsider som fantes. I dag kan man fort bli overveldet av antallet nettsider som finnes. Mange av disse nettsidene har høy kvalitet på den informasjonen de formidler, mens andre har lav kvalitet. Men det er ikke alltid like enkelt å vite om ei nettside har informasjon av god kvalitet.

Hva skal du se etter for å kunne vurdere om ei nettside er kvalitetsmessig god?

  1. Hvem har skrevet informasjonen på nettsida? Alle kan i dag lage ei nettside, og denne kan se profesjonell og troverdig ut. Derfor må du undersøke hvem som står bak. Hvilken kompetanse har denne personen eller organisasjonen? Har den noen spesiell kunnskap innafor området som tilsier at den har høy troverdighet og autoritet? Husk at popularitet og autoritet ikke nødvendigvis er det samme, en kjendis har ikke automatisk høy kunnskap innafor et fagområde.
  2. Hva handler nettsida om? Gir nettsida svar på det du søkte etter? Skaff deg en oversikt over hva innholdet på siden er. Spør deg selv om hvem målgruppa til nettsida er, hvis den eksempelvis er skrevet for barn vil informasjonen være noe forenkla. Hvis nettsida kommer med mange påstander, bør disse underbygges av andre eksterne kilder. Med eksterne kilder kan du selv undersøke bakgrunnen til påstandene, eller du kan lære mer om temaet.
  3. Hvorfor er nettsida lagd? Dette er kanskje det viktigste man bør spørre seg selv om. En del sider har kanskje som hovedformål å tjene annonsekroner, da blir det viktig å lage et budskap som gjør at mange klikker på denne sida. Andre nettsider har kanskje et politisk budskap de skal selge, eller har et produkt de ønsker å markedsføre. Andre har til formål å få tak i sensitiv informasjon om deg. Og mange nettsider har bare som formål å gi deg god informasjon. Mi anbefaling er at man alltid har i bakhodet hvorfor er denne nettsida oppretta, og hvorfor ønsker de å fremme sitt syn.
  4. Når er nettsida lagd? En del tema så blir det raskt utdatert. Du bør derfor se når tid artikkelen er skrevet, og så vurdere om det har noe å si for innholdet som formidles. Innafor helse kommer det stadig ny viten og nye behandlingsmetoder, så det kan være lurt å søke etter den mest oppdaterte informasjonen.

Artikkelen er skrevet av bibliotekar Sigrid Stangnes ved Senja bibliotek og er en del av en serie artikler med tema informasjonskompetanse.