Gå til innhold

Senja bibliotek ønsker å være en ressurs for barnehager og skoler i kommunen. For tiden er vårt tilbud som følger:

Bok-/språkkoffert

Høytlesing

Bibliotekbesøk

Unge bokbloggere

Blackboxen

Apper på nettbrett

Bibliotek som læringsarena

Det flerspråklige bibliotek

Psykisk helse for barn og unge

Lesekampanjer

På skråss

Bokkasser

Nyttige boklister

Foreldremøter