Gå til innhold

Kildekritikk og informasjonskompetanse hva betyr egentlig det? Og hvorfor er informasjonskompetanse en form for kompetanse som det er viktig at jeg har?

Lenvik bibliotek ønsker å bidra til bedre informasjonskompetanse i befolkninga gjennom sitt prosjekt Folke-helse-biblioteket. Gjennom prosjektet skal vi undersøke hvordan vi som folkebibliotek kan bidra til bedre folkehelse. En av strategiene er å gi tips om gode helsenettsteder, samt bidra til bedre kompetanse om hvordan søke etter helseinformasjon på nett(mangler lenke). Vi har derfor lagd små artikler der vi skal formidle kunnskap om informasjonskompetanse.

Informasjonskompetanse handler om å kunne søke etter informasjon, vurdere den informasjonen som er funnet og deretter bruke denne informasjonen. Dette er en form for kompetanse som alle bør ha, og ikke minst når det gjelder søk etter helseinformasjon.  På internett er det veldig mange gode nettsteder som kan gi informasjon om ulike helsespørsmål. Du kan finne informasjon om ulike sykdommer, pakningsvedlegg til medisiner og ventetider på behandling. Men dessverre er det også mange dårlige nettsteder, der du kan få til dels villedende informasjon, eller der målet er at det skal tjenes penger på deg.  Derfor er det viktig at du er kritisk til kilden informasjonen kommer fra, og kan vurdere om dette er en troverdig kilde eller ikke. Dette er ikke alltid like enkelt, men i seinere artikler vil vi komme inn på gode tips for å vurdere troverdigheta til kilden. Men uansett gjør vi oppmerksom på at søk etter informasjon på internett aldri kan erstatte et legebesøk.

Artikkelen er skrevet av bibliotekar Sigrid Stangnes ved Senja bibliotek og er en del av en serie artikler med tema informasjonskompetanse