Gå til innhold

Visste du at det er en del informasjon på internett du aldri vil få treff på hvis du bruker en søkemotor? Dette kalles for det usynlige nettet, og det er lurt å kjenne til hva det er og hvordan du kan få det mer «synlig».

Det usynlige nettet er stort og det er flere årsaker til at det er usynlig. Tradisjonelt har søkemotorer ikke takla å søke i databaser (eksempelvis en bibliotekkatalog  som ligger på nett), men de siste årene har søkemotorene blitt bedre til dette. Hvis du må logge deg på ei nettside for å få se den vil nettsida ikke komme opp når du gjør et søk i en søkemotor. Det er årsaken til at du ikke kan Google deg fram til en artikkel i Folkebladet som kun finnes i den digitale avisa som er reservert for abonnementer. For å avdekke det usynlige nettet må du først finne fram til kilden, og så gjøre dine søk der. Les mer om hvordan.

Men det er ikke kun tekniske begrensinger som gjør at man ikke får treff med bruk av søkemotor. En annen grunn kan være at du som bruker ikke søker på en slik måte at du kan få treff på det du ønsker. Årsaken kan være at du ikke bruker helt riktig begrep, eller at du har skrevet et navn feil. Søkemotoren kan rangere treffet du var ute etter så lavt at du først må bla deg igjennom mange sider med resultater før du finner det du ønsket å finne. Det vil også gjøre at du ikke finner det du søker etter, men det kan bedres hvis du lærer bedre søketeknikker.
Husk at det usynlige nettet ikke er det samme som det mørke nettet. Det mørke nettet brukes i stor grad av kriminelle for å kunne skjule sin virksomhet. Dette er ikke søkbart og er derfor en del av det usynlige nettet. Men det øvrige usynlige nettet er helt lovlig og grunnen til at det er usynlig for søkemotorer skyldes i stor grad tekniske årsaker.

Artikkelen er skrevet av bibliotekar Sigrid Stangnes vedSenja bibliotek og er en del av en serie artikler med tema informasjonskompetanse.