Gå til innhold

Forskning på lesing er ikke bare lett (som det meste av forskning som handler om mennesket). Men noe vet vi og denne siden er en lenkesamling til aktuelle artikler om temaet.

 Lesing:

 1. Barn som blir lest høyt for fra 2 års alder har nesten dobbelt så stort ordforråd ved skolestart som de som blir lest høyt for fra 4 års alder!
 2. Foreldres leseglede påvirker barnas leseferdigheter.
 3. Gutter er helt fra 1. trinn dårligere å lese enn jenter. Mer lesing på skolen og hjemme er en viktig del av løsningen.
 4. Tidig innsats allerede i 1. klasse er viktig for utvikling av leseferdigheter og reduksjon av spesialundervisning (som i stor grad er knyttet til lesevansker).
 5. Leselyst kan dyrkes fram gjennom gode leseopplevelser (side 9 i rapporten).
 6. Leselyst/frivillig lesing har sammenheng med bedre resultater på videregående skole (side 133) (samme lenke til punkt 7-9).
 7. Leselyst/frivillig lesing vil for en voksen tilsvare flere år med studier (side 133).
 8. Leseferdighetene kan «gå tilbake» hvis de ikke holdes ved like – gjelder alle aldre (side 133).
 9. Leseglede/frivillig lesing er viktigere for skoleresultat enn sosial bakgrunn (foreldres inntekt og yrke) (gjelder her 15 åringer – side 135).
 10. Barn utvikler sine leseferdigheter gjennom hele grunnskolen.
 11. Sammenhengen mellom leseferdighet og sosial kompetanse, matematikk og engelsk er stor.
 12. Unge i Norge (16-24 år) har dårligere leseferdigheter enn den øvrige voksne befolkning.
 13. Hva er best – lesing på skjerm eller papir? – ulike fordeler
 14. Dybdelæring skjer best på papir. (samme lenke til punkt 15 og 16)
 15. Vi overvurderer vår evne til å forstå det vi leser på skjerm.
 16. Lange tekster er best på papir.

  Skole- og folkebibliotek

 17. Lesing av selvvalgt skjønnlitteratur bidrar sterkt til at leseglede oppstår. (samme lenke til punkt 18-20)
 18. Bruk av skole- og folkebibliotek gir positive resultater i forhold til utvikling av leseglede.
 19. Bruk av biblioteket som læringsarena i undervisningen gir positive resultater.
 20. Samarbeid mellom lærer og bibliotekar øker elevenes læringsutbytte og skoleprestasjoner.