Gå til innhold
  • 4. desember 2020

Senja bibliotek har mottatt støtte til formidlingsprosjekt.

Senja bibliotek har i flere år jobbet aktivt med litteraturformidling inn mot både skole og barnehage. Vi har oppdaget at det er viktig å motivere foreldre til å lese sammen med sine barn. Ti grunner til høytlesning kan du lese om her.
Senja bibliotek har mottatt støtte til å utvikle et undervisningsopplegg rettet mot foreldre til barnehagebarn.  Opplegget vil bestå av fem korte informasjonsfilmer og to filmer med litteraturformidling. Både utvikling og bruk vil bli gjort i samarbeid med barnehagesektoren i Senja kommune.
Målet er å oppmuntre til å lese høyt for sine barn og til å besøke biblioteket for å låne bøker. Alt skal utvikles i løpet av 2021 og blir det vellykket satser vi på at det kan brukes i mange år framover.

Vi på biblioteket er glade for at barnehagesektoren i Senja kommune vil være med på dette prosjektet.

Les mer om tildelingen av midler hos Nasjonalbiblioteket.