Gå til innhold

Informasjonskompetanse handler om å kunne søke etter informasjon, vurdere den informasjonen som er funnet og deretter bruke denne informasjonen. Dette er en form for kompetanse som alle bør ha, og ikke minst når det gjelder søk etter helseinformasjon. Gjennom prosjektet Folke-helse-biblioteket utarbeidet Lenvik bibliotek korte artikler om informasjonskompetanse.

Det er populært å søke etter helseinformasjon på internett. Man kan søke etter hva man vil og man får “svar” raskt. Det finnes svært mange gode nettsider som omhandler helse. Men det finnes også mange dårlige og direkte villedende nettsider. Hvordan går fram for å finne de beste internettsidene? Les mer her for gode tips. Vi kan også anbefale nettsida SunnSkepsis.no. Denne er utarbeida av OsloMet, og gir deg råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon.

For deg som er helsepersonell har vi samla en del gode nettressurser som hjelpe deg i din arbeidshverdag.