Gå til innhold

Lærere kan bestille bokkasser til bruk i sine klasser. Ved bestilling ønsker vi mest mulig informasjon om lesenivå og interesser i klassen. Vi kan også lage bokkasser med utgangspunkt i et fagområde. Bestill minst ei uke i forveien for bokkasser med bøker som vi selv har. Hvis vi må fjernlåne bøker fra andre bibliotek må de bestilles minst to uker før.

For skoler er vanlig lånetid to måneder for våre egne bøker. Ved fjernlån bestemmes lånetida av det biblioteket vi låner fra.

Bestilling av bokkasser gjøres til vår e-post eller ved å fylle ut et eget skjema.