Gå til innhold

Utlån er gratis. Vanlig lånetid er fire uker. DVD har sju dagers lånetid og språkkurs to måneder, tidsskrifter og CD-rom 14 dager. Det er 15 års aldersgrense på lån av DVD og CD-ROM. Lånet kan fornyes for en periode hvis ikke andre lånere står på venteliste. Du kan fornye dine lån  i bibliotekets nettkatalog eller ved å ta kontakt med biblioteket.

Purregebyr: Første påminnelse om innlevering er gratis. Ved andre påminnelse må du betale et gebyr på kr. 50,- kontant eller med bankkort.

Reservering: Er boka du ønsker utlånt, kan du be om å få stå på venteliste. Dette gjør du enklest via bibliotekets nettkatalog eller ved å ta kontakt med biblioteket. Når boka blir ledig får du beskjed. Husk å ta med lånekortet når du henter boka.

Erstatning: Ikke leverte eller skada bøker/bibliotekmateriell må erstattes.
Bøker for barn/ungdom         kr. 300,-
Bøker for voksne                      kr. 450,-
Lydbøker                                   kr. 400,-
Film                                           kr. 200,-

Språkkurs, dataspill, tidsskrift og tegneserier blir vurdert særskilt.
Fjernlånt materiale erstattes etter eierbibliotekets satser.

Før erstatningskrav sendes ut via kommunekassereren i Senja kan det betales kontant eller med bankkort i skranken. Er krav om erstatning sendt ut via kommunekassereren i Senja må tilsendt faktura brukes.

Annet: Biblioteket tar ikke ansvar for eventuelle skader bibliotekmateriell forårsaker på avspillingsutstyr. Brukere som ikke retter seg etter reglementet kan nektes bruk av biblioteket.

Personvern (klikk på tekstene for mer informasjon):
Databehandleravtale mellom Axiell Norge AS og Senja bibliotek
Personvernerklæring hos Bibits
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 
Om personvern, rettigheter og plikter
Datalagringsdirektivet, viktig informasjon og GDPR

Det kan også lagres lånehistorikk på deg om du ber om det, dette skjer ikke automatisk.
Når du samtykker så samtykker du samtidig at de nødvendige opplysningene om deg som låner ved Senja bibliotek også vil være tilgjengelig for de samarbeidende bibliotek.