Gå til innhold
  1. For å låne på biblioteket trenger du lånekort. Har du et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek kan dette brukes hos oss.
  2. Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss, og du må godta våre låneregler.
  3. Ny låner over 15 år: Fyll ut innmeldingsskjemaet og lever det så i skranken på biblioteket. Skjemaet kan også fylles ut på biblioteket. Du må også vise gyldig legitimasjon med bilde. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.
  4. Ny låner under 15 år: Fyll ut innmeldingsskjemaet. Skjemaet kan også fylles ut på biblioteket. Foresatte må signere på dette, og tar dermed på seg det økonomiske ansvaret. Lever innmeldingsskjemaet i skranken på biblioteket. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.
  5. Dersom du mister lånekortet koster det kr 20 å få et nytt. Husk å ta med legitimasjon.
  6. Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. Da kan du bruke det samme lånekortet i hele landet, og du får tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer. Det er også mulig å opprette et nasjonalt lånekort digitalt.
  7. For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.