Gå til innhold
Tid

12.04.2021 kl. 18:00

12.04.2021 kl. 20:00

Sted

Digitalt

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes live på nb.no.

Norsk klimapolitikk etterstreber en ledende rolle i verden, samtidig som norsk oljevirksomhet har økt drastisk. Mens miljøvernere møtte oljeindustrien med motstand fra første stund, har sentrale norske politikere forsøkt å løse konflikten med teknokratiske virkemidler. Dobbeltheten i denne historien kommer til uttrykk i skriftlige kilder så vel som annet visuelt materiale som fotografi, postkort og plakater.

Med utgangspunkt i kildene vil vi vise og diskutere paradokser i norsk miljøvern, klima- og oljepolitikk. Med Peder Anker, (miljø- og vitenskapshistoriker ved New York University), Thale Sørlie, (idéhistoriker og fotoarkiver ved Norsk Teknisk Museum), og Martine Gaux og Guro Tangvald (forskningsbibliotekarer ved Nasjonalbiblioteket). Harald Østgaard Lund vil introdusere og lede samtalen.

Arrangementet inngår i SERIE 112. Kulturarv i miljøperspektiv.