Gå til innhold
Tid

25.06.2020 kl. 17:00

25.06.2020 kl. 19:30

Sted

Senja bibliotek Finnsnes

Annenhver torsdag kan man få inntil en halv times gratis advokathjelp gjennom advokatvakten på biblioteket på Finnsnes.
Advokatene på Finnsnes samarbeider om vaktordninga og har lagt konsultasjonene til et grupperom i 2.etasje i biblioteket.
Rådgivninga gis mellom 17.00 og 19.30 annenhver torsdag. Ved personlig oppmøte mellom 16.00 og 17.00 kan man tegne seg på lista for å få time (inntil 30 minutt).
Man kan få svar på juridiske spørsmål man har. Bl.a. er det vanlig å bruke advokatvakta til å få avklart om man har en sak det er verdt å gå videre med.
Det er Advokatforeningen som står bak tilbudet